Z nášho pohľadu je majetkové poistenie jedným na najzákladnejších a zároveň najdôležitejších poistení. Poistenie strechy nad hlavou v dnešnej dobe kedy ceny nehnuteľností sú na najvyšších úrovniach a získanie nového bývanie nie je už tak jednoduché je teda veľmi dôležité. Za cenu obedného menu mesašne máte o starosť menej.

Z nášho pohľadu je majetkové poistenie jedným na najzákladnejších a zároveň najdôležitejších poistení. Poistenie strechy nad hlavou v dnešnej dobe kedy ceny nehnuteľností sú na najvyšších úrovniach a získanie nového bývanie nie je už tak jednoduché.

Poistenie nehnuteľnosti

Byt

Dom

Chata

Niektoré špecifiká poistení

Podpoistenie

Poistenie domácnosti