Platíte za svoj bežný účet poplatky? Niekde sa stala asi chyba. Bc. Zdenko Bednár

Platíte za svoj bežný účet poplatky? Niekde sa stala asi chyba. Koľko peňazí sa Vám takto stratí za celú dobu používania účtu?
Ak Platíte 6 Eur mesačne za 40 rokov to bude 2880 Eur. To už je jedna slušná rodinná dovolenka, nová kuchyňa alebo kúpeľňa. 
Dnes má skoro každá banka možnosť mať účet bez poplatku. Poďme sa pozrieť podľa poradia ako sú jednotlivé banky na tom. 
christian-dubovan-Y_x747Yshlw-unsplash
365.bank – Účet
Účet a platobná karta zadarmo v prvej mobilnej banke na Slovensku. Mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €
fio

Fio – Fio osobný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €

 • 2 bezplatné výbery mesačne z akéhokoľvek bankomatu na svete.
csob

mBank mKonto
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €

Bezplatné výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo v zahraničí pri výbere vo výške 70 eur a viac.

Aktívni klienti, ktorí uskutočnia bezhotovostné platby debetnou kartou u obchodníkov alebo na internete vo výške min. 70 € mesačne alebo ak využívajú niektorý z úverových produktov banky, majú vedenie hlavnej platobnej karty bezplatné. Pokiaľ klienti kartu nevyužívajú, účet je možné založiť aj bez karty. Za nevyužívanú platobnú kartu banka účtuje poplatok 1,30 € mesačne.

tatra banka

UniCredit Bank – U konto
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 8,00 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku

 • ak bezhotovostný kreditný obrat na účte (mzda, dôchodok) za mesiac je v minimálnej výške 400 €

 

csob
ČSOB POHODA
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku

 • ak kreditný obrat na účte dosahuje min. 400 € mesačne (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne
 • sú zrealizované aspoň 3 pravidelné SEPA platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne
 • je zrealizovaných aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby platobnou kartou vydanou k účtu (debetnou alebo kreditnou) alebo
 • ak priemerný mesačný stav úspor alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahne min. 20.000 € alebo
 • ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň ho aktívne využíva v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto

alebo 100% zľava z poplatku

 • kombináciou dvoch 50% zliav

otp

OTP Banka – Aktívny účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku – za splnenie podmienky aktívny klient:

 • kreditný obrat na účte klienta je vo výške min. 300 € mesačne a zároveň
 • realizujú sa 3 platby kartou mesačne a zároveň
 • realizuje sa min. 1 platba na základe SEPA trvalého príkazu na úhradu alebo SEPA inkasa mesačne

100% zľava z poplatku

 • za splnenie podmienky Aktívny klient a zároveň
 • ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je min. 10.000 €
prima banka

Prima banka – Osobný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 3,90 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku

 • ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na účte je vyšší ako 10.000 €

Odmena za platby platobnou kartou vo výške 0,50% zo súčtu platieb, maximálne do výšky mesačného poplatku za vedenie účtu.

poštová banka

Poštová banka – Užitočný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,00 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku

 •  ak priemerný denný zostatok na depozitných produktoch klienta v Poštovej banke, účtoch a vkladových produktoch, za mesiac presiahne 20.000 €.

raiffeisen banka

Raiffeisen BANK – Parádny účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,50 € / 2,75 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku

 • ak v sledovanom mesiaci bude na Parádny účet pripísaný kredit, t.j. jedna alebo viac bezhotovostných platieb, resp. vkladov v hotovosti v celkovej výške 400,00 € alebo
 • ak sa z Parádneho účtu zrealizuje aspoň jedna bezhotovostná platba na základe zriadeného súhlasu / mandátu na SEPA inkaso

100% zľava z poplatku

 • v prípade súčasného splnenia obidvoch podmienok pre získanie 50% zľavy.
slsp

Slovenská sporiteľňa – Osobný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,90 € / 2,95 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku po splnení podmienok:

 • za platby kartou vo výške 100 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay (debetnými kartami k účtu a kreditnými kartami majiteľa účtu),
 • za 1 pravidelnú platbu (trvalý príkaz alebo inkaso),
 • za min. 1 platbu na sporenie (na rezervu, pre radosť, k účtu, na bývanie, šikovné investičné sporenie).

100% zľava z poplatku

 • za platby kartou vo výške 200 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay (debetnými kartami k účtu a kreditnými kartami majiteľa účtu),
 • za 3 pravidelné platby (trvalý príkaz alebo inkaso),
 • za min. 1 platbu na sporenie (na rezervu, pre radosť, k účtu, na bývanie, šikovné investičné sporenie),
 • alebo ak aktíva klienta v banke sú vo výške 15.000 €,
 • alebo za aktívne využívanie platobnej karty vydanej k Business účtu (5 uskutočnených transakcií kartou v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay alebo výberov hotovosti z bankomatu).
tatra banka

Tatra Banka – Tatra Personal
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 7,00 € / 3,50 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku

 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 2 produktových kategórií alebo
 • ak zrealizuje aspoň sedem transakcií v sledovanom období prostredníctvom inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, Bezkontaktné mobilné platbyTB alebo
 • pre mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku

100% zľava z poplatku

 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 3 produktových kategórií alebo
 • spojením dvoch 50% zliav

Produktové kategórie:

 • Hypotekárny úver
 • Bezúčelový úver
 • Kreditná karta
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Podielové fondy
 • Sporenie
 • Cestovné poistenie
 • Životné poistenie
 • Poistenie majetku
 • Poistenie splácania hypotéky
 • Cenné papiere
 • Business účet
vub

VÚB Banka – VÚB Účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku

 • ak je klient aktívny a aspoň 1 krát za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 € a zároveň využije aspoň 2 z vybraných produktov banky.

100% zľava z poplatku

 • ak je klient aktívny a aspoň 1 krát za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 € a zároveň využije aspoň 3 z vybraných produktov banky.

Vybrané produkty:

 • čerpané spotrebné úvery (bez delikvencie v sledovanom období)
 • čerpané hypotekárne úvery (bez delikvencie v sledovanom období)
 • min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou
 • sporiaci účet a / alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo VÚB na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 € mesačne)
 • priemerné denné zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM, sporiacich účtoch a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je minimálne 10.000 € mesačne
 • vlastníctvo aktívneho životného poistenia La Vita (uzatvoreného pracovníkom VÚB banky)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *