Životné poistenie – čakacia doba môže prekvapiť: zisťuje Zuzana Kusá

Pri životnom poistení sa dosť často stáva že zákazníci ani nevedia na čomu sa presne zaväzujú. Dnes si vysvetlíme podrobnejšie poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti.diego-ph-249471.jpg

Práceneschopnosť sa dá pripoistiť  na určitú sumu (závisí to aj od výšky platu) za každý deň na PN-ke.

No nie je to automaticky tak, že som doma 10 dní tak automaticky dostanem poistnú sumu vynásobenú počtom dni  na PN-ke.Tiež musíme splniť nejakú podmienku v ktorej sa zaväzujeme v poistnej zmluve nazýva sa to Čakacia doba.

Čakacia doba je spôsob ako sa poisťovňa chráni pred špekulantmi, ktorí by to mohli zneužívať (cítim sa že chorľaviem, tak sa poistím). Zvykne sa uplatňovať iba v prípade, že PN-ka nastala v dôsledku choroby. Ak by PN-ka bola z dôvodu úrazu, tak čakacia doba sa neuplatňuje.

Príklad:

Zákazník si uzatvoril zmluvu, ktorej súčasťou bolo poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti. Jedna z podmienok, ktorá je uvedená v zmluve je, že poisťovňa vypláca peniaze od prvého dňa po skončení karenčnej doby, ktorá je 28 dní. Zákazník si stanovil poistnú sumu na 10 €  za každý den PN-ky. Ochorel a bol na PN-ke 29 dní.

Keďže Zákazník bol na PN-ke 29 dní, čo je dlhšie ako je stanovená karenčná doba (28 dní), tak mu vzniká nárok na výplatu peňazí od poisťovne. V zmluve má stanovené, že poisťovňa vypláca peniaze od prvého dňa po uplynutí karenčnej doby. To v prípade Zákazníka ku znamená, že poisťovňa mu vyplatí peniaze, za každý deň po uplynutí karenčnej doby t.j. za 1 den PN-ky (29 dní PN  – 28 dní karenčnej doby = 1 deň), čo predstavuje pre neho 10€.

Ak by zákazník mal v zmluve výplatu od 1. dňa PN-ky tak by mu poisťovňa vyplatila čiastku 290 € (29 dní PN x 10 € = 290€).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *