6 krokov pre vytvorenie finančného plánu

 • 1. Formulujme ciele
 • Kľúčovou súčasťou úspešného finančného plánu je mať realistické a dosiahnuteľné ciele; plán nie je skutočným plánom bez toho, aby mal na zreteli konečné ciele. Dôkladne si premyslite, aký životný štýl chcete a aké finančné prostriedky potrebujete na jeho dosiahnutie. Ak dokážete odhadnúť ročné náklady na váš životný štýl, získate lepšiu predstavu o opatreniach potrebných na dosiahnutie finančnej solventnosti. Dosiahnutie vašich cieľov – najmä tých krátkodobých na ceste – vám môže umožniť dosiahnuť ešte väčšie ciele v budúcnosti.
 • 2. Starostlivo zostavme rozpočet
 • Efektívne rozpočtovanie nemusí nevyhnutne znamenať vyradenie všetkých prostriedkov na pôžitok z vášho života. Znamená to však poznať sumu peňazí, ktorá vám každý mesiac príde, ako aj fixné a variabilné výdavky, ktoré je potrebné každý mesiac zaplatiť.
 • 3. Zabezpečíme príjem
 • Prijem peňazí je tou podstatnou časťou vo vašom pláne.   Bez peňazí, neviete zaplatiť hypotéku, elektrinu či vodu, jedlo. Orientujte sa len na tie najpravdepodobnejšie výpadky príjmu a zabezpečte ho na 100%. Časť príjmu Vám vie zabezpečiť poistenie, často pri revidácii zmluvy ušetríme aj 30%.
 • 4. Šetrime na dôchodok
 • Jedným z najväčších cieľov väčšiny ľudí v oblasti úspor je užiť si dlhý a zabezpečený dôchodok. Či už to znamená odísť do dôchodku skôr, alebo jednoducho mať dostatok prostriedkov na odchod do dôchodku hneď, ako bude dostupné sociálne zabezpečenie, plánovanie na dôchodok je absolútne nevyhnutné – a obzvlášť dôležité je začať čo najskôr.
 • 5. Spravujme inteligentne dlhy
 • Aj keď na množstve peňazí a iných aktív, ktoré máte, veľmi záleží, bude na nich záležať len do tej miery, do akej sa vyrovnajú vašim nesplateným dlhom. Ak vaše dlhy prevyšujú váš majetok, čistá hodnota vášho majetku bude stále nižšia ako nula bez ohľadu na to, koľko peňazí máte.
 • Dlhy, na ktoré sa budete musieť skutočne zamerať, sú nezabezpečené dlhy s vysokými úrokovými sadzbami, ako sú kreditné karty alebo osobné pôžičky. Tie majú tendenciu znižovať vašu čistú hodnotu a môžu vám sťažiť finančnú nezávislosť. Ak najprv splatíte veriteľov s vysokými úrokmi, môžete si uvoľniť cestu k finančnej slobode.
 • 5. Investujme
 • Pri vytváraní finančného plánu by malo byť v centre pozornosti vaše investičné portfólio. Diverzifikované portfólio je kľúčovým prvkom finančného úspechu.
 • ETF fondy, Dividendové fondy ktoré vyplácajú pravidelnú rentu, drahé kovy ktoré dlžia svoju hodnotu aj v čase krízy, nehnuteľnosti a iné môžu tvoriť diverzifikované portfólio. Podstatné pri investovaní sú tiež likvidita,  poplatky alebo zdanenie výnosov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

6 krokov pre vytvorenie finančného plánu

 • 1. Formulujme ciele
 • Kľúčovou súčasťou úspešného finančného plánu je mať realistické a dosiahnuteľné ciele; plán nie je skutočným plánom bez toho, aby mal na zreteli konečné ciele. Dôkladne si premyslite, aký životný štýl chcete a aké finančné prostriedky potrebujete na jeho dosiahnutie. Ak dokážete odhadnúť ročné náklady na váš životný štýl, získate lepšiu predstavu o opatreniach potrebných na dosiahnutie finančnej solventnosti. Dosiahnutie vašich cieľov – najmä tých krátkodobých na ceste – vám môže umožniť dosiahnuť ešte väčšie ciele v budúcnosti.
 • 2. Starostlivo zostavme rozpočet
 • Efektívne rozpočtovanie nemusí nevyhnutne znamenať vyradenie všetkých prostriedkov na pôžitok z vášho života. Znamená to však poznať sumu peňazí, ktorá vám každý mesiac príde, ako aj fixné a variabilné výdavky, ktoré je potrebné každý mesiac zaplatiť.
 • 3. Zabezpečíme príjem
 • Prijem peňazí je tou podstatnou časťou vo vašom pláne.   Bez peňazí, neviete zaplatiť hypotéku, elektrinu či vodu, jedlo. Orientujte sa len na tie najpravdepodobnejšie výpadky príjmu a zabezpečte ho na 100%. Časť príjmu Vám vie zabezpečiť poistenie, často pri revidácii zmluvy ušetríme aj 30%.
 • 4. Šetrime na dôchodok
 • Jedným z najväčších cieľov väčšiny ľudí v oblasti úspor je užiť si dlhý a zabezpečený dôchodok. Či už to znamená odísť do dôchodku skôr, alebo jednoducho mať dostatok prostriedkov na odchod do dôchodku hneď, ako bude dostupné sociálne zabezpečenie, plánovanie na dôchodok je absolútne nevyhnutné – a obzvlášť dôležité je začať čo najskôr.
 • 5. Spravujme inteligentne dlhy
 • Aj keď na množstve peňazí a iných aktív, ktoré máte, veľmi záleží, bude na nich záležať len do tej miery, do akej sa vyrovnajú vašim nesplateným dlhom. Ak vaše dlhy prevyšujú váš majetok, čistá hodnota vášho majetku bude stále nižšia ako nula bez ohľadu na to, koľko peňazí máte.
 • Dlhy, na ktoré sa budete musieť skutočne zamerať, sú nezabezpečené dlhy s vysokými úrokovými sadzbami, ako sú kreditné karty alebo osobné pôžičky. Tie majú tendenciu znižovať vašu čistú hodnotu a môžu vám sťažiť finančnú nezávislosť. Ak najprv splatíte veriteľov s vysokými úrokmi, môžete si uvoľniť cestu k finančnej slobode.
 • 5. Investujme
 • Pri vytváraní finančného plánu by malo byť v centre pozornosti vaše investičné portfólio. Diverzifikované portfólio je kľúčovým prvkom finančného úspechu.
 • ETF fondy, Dividendové fondy ktoré vyplácajú pravidelnú rentu, drahé kovy ktoré dlžia svoju hodnotu aj v čase krízy, nehnuteľnosti a iné môžu tvoriť diverzifikované portfólio. Podstatné pri investovaní sú tiež likvidita,  poplatky alebo zdanenie výnosov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *