Hypotéky pre cudzincov

Pre cudzinca na Slovensku ktorý sa chce usadiť to nemusí byť také jednoduché. Získanie hypotéky pre cudzinca má veľa úskalí. Banky sledujú tieto atribúty.

 1. Prechodný pobyt
 2. Trvalý pobyt na 5 rokov
 3. Zamestnanie min. 6 mesiacov
 4. Občan Európskej únie
 5. Občan mimo Európskej únie

Štandardne vie banka poskytnúť 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Ostatných 20% by mali byť vlastné zdroje prípadne dofinancujúci úver.

 • V pripade prechodného pobytu sa cudzinec domôže hypotéky asi len asi v 2 bankách na celom Slovenskom trhu. Pred kúpou bytu je nutné preveriť všetky možnosti pre získanie hypotéky aby neprepadla záloha za kúpu bytu.
 • V prípade Trvalého pobytu je to už lepšie.

Dofinancovanie kúpy môže byť tiež obtiažne. Získanie peňazí na dofinancovanie pre cudzinca je ešte prísnejšie. Keď pri hypotéke má banka záruku nehnuteľnosť ktorú zakladá pri spotrebiteľskom úvere nemá žiadne majetkové ručenie a v prípade že cudzinec odíde a prestane splácať, vymôcť dlžnú sumu je veľmi obtiažne.

 • Pri byte 120 000 Eur bude tvoriť financovanie prostredníctvom hypotéky 80% čo predstavuje 96 000 Eur. Pri splátke 486 Eur mesačne, úroku 4,5% a splatnosti 30 rokov. Ostatných 24 000 Eur by v optimálnom prípade použil vlastné zdroje, v tom menej optimálnom spotrebiteľský úver so splátkou 327 Eur mesačne na 8 rokov.
 • Takto za byt v hodnote 120 000 Eur zaplatí splátku 813 Eur mesačne. Preto je veľkou výhodou mať čo najviac z tých 20% z vlastných zdrojov.

Zhrnutie hypotéky pre cudzincov

 1. Dôležité je plánovanie a tvorba rezervy.
 2. Vyberte banku ktorá má podmienky vhodné pre hypotéku a založte si tam účet.
 3. Dohodnite sa s predajcom nehnuteľnosti aby vám vrátil zálohu v prípade nezdaru hypotéky.
 4. Okrem hypotéky vždy riešte aj poistenie úveru.

Zaujíma Vás ako získať hypotéku? Chcete vypočítať výšky platieb a odporučiť optimálne produkty? Napíšte nám a bezplatne vám poradíme.

Bc. Zdenko Bednár

Absolvent Univerzity Cyrila a Metoda v odbore Aplikovaná matematika. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva.

Články autora

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *