Poistenie kybernetických rizík

Ide o pripoistenie k poisteniu domácnosti v rámci produktu poisťovne
Predmetom pripoistenia je ochrana oprávnených právnych záujmov poisteného v prípadoch, v rozsahu a za podmienok stanovených v poistnej zmluve a poistných podmienkach.

Golden Retriever lying on bedBudete krytý v situáciách ako:

— Zneužitie identity poisteného na internete

— Zneužitie platobného prostriedku

— Poškodenie on-line povesti

— Nákup tovaru na internete

— Nákup služieb na internete

POISTENIE KYBERNETICKÝCH RIZÍK zahŕňa
Limit poistného plnenia na PU – právna ochrana 12 000 €
Limit poistného plnenia na PU – odstránenie negatívnych informácií 2 000 €
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Telefonické právne poradenstvo
Právna asistencia
Mimosúdne konanie – civilný spor
Súdne konanie 1. inštancie – civilný spor
Súdne konanie 2. inštancie – civilný spor

V dnešnej dobe sa obchod presúva na internetové stránky, budte chránený aj vy.

Viac informácií ako aj ponuky iných poisťovní Vám poskytnú naši poradcovia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *