Porovnanie zadĺženia slovenských domácností ku krajinám v strednej Európe zisťoval Peter Barnák.

Dlhodobý pokles úrokových sadzieb povzbudil veľký počet slovenských domácností, aby si zobrali úver. Slovenské domácnosti síce nominálne nemájú najvyššie zadĺženie spomedzi krajín strednej európy, ale  pri porovnaní  k pomeru príjmu na obyvateľa je najvyššie.

29177882_10214156818573417_7649406912466780160_n

Zadĺženosť slovenských domácností bola ešte v roku 2009 najnižšia v strednej a východnej Európe a teraz je na úrovni 38 percent HDP najvyššia.

Podstatnú časť úverov domácností tvoria úvery na bývanie (76,6 %) a len menšiu časť tvoria spotrebné úvery(18,8%).29243749_10214156818133406_6311565032584904704_n

Zdroj: https://www.tatrabanka.sk

NBS upozorňuje ľudí, že domácnosti s príliš vysokým dlhom v porovnaní s ich príjmom môžu mať neskôr vážne problémy so splácaním.29186680_10214156818213408_2976223963157364736_n

Problémom vysokej miery úverov je neschopnosť odhadnúť reálnu výnosnosť nových projektov. Navyše sa objavuje fenomén profitovania iba z finančnej ekonomiky, teda dochádza k vytváraniu peňazí len pomocou finančných nástrojov, ako sú nové úvery, zmenky, dlhopisy, akcie, refinancovanie úverov a podobne. Reálne teda nedochádza k splácaniu starých dlhov.

Navrhované zmeny podmienok poskytovania úverov

Predchádzajúce opatrenia boli zamerané najmä na nastavenie podmienok poskytovania úverov. Tieto opatrenia prispeli k stabilizácii trhu a k zmierneniu rizík. Vzhľadom na nízke úrokové sadzby sa však trh neustále vyvíja, zadlženosť rýchlo rastie a na tento vývoj je potrebné ďalej reagovať.

Na riziká,ktoré vyplývajú z rastu zadĺženosti, opakovane upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu. Ratingová agentúra Standard&Poor’s vo svojej správe z 26. januára 2018 upozornila, že môže zvážiť zhoršenie ratingu Slovenskej republiky v prípade, ak bude pokračovať rýchly rast retailových úverov, ktorý vytvára ekonomické nerovnováhy zhoršujúce finančnú stabilitu. S&P zároveň uvádza, že očakáva implementáciu dodatočných opatrení s cieľom zmierniť tieto riziká.

NBS preto navrhla zmeny v pri stanovení maximálnej výšky úveru vzhľadom k ročnému príjmu. Postupne sa má znížiť podiel úverov, ktoré by klientov v porovnaní s ich príjmom neprimerane zadlžili. Novú pôžičku, úver na bývanie alebo spotrebný úver budú môcť poskytnúť len vtedy, ak celková zadĺženosť domácnosti žiadateľa o úver neprekročí osemnásobok jeho ročného príjmu.Vychádza zo súčtu príjmov všetkých spoludlžníkov.

Ak napríklad o úver na bývanie žiadajú dvaja žiadatelia s priemerným príjmom, ktorý bol na konci roka 2017 na úrovni 1 041 eur, čistý príjem každého z nich je približne 791 eur, a teda spoločný čistý príjem je 1 582 eur. Maximálna výška úveru bude 8-násobok ich spoločného čistého príjmu, teda 8 × 12 × 1 582 = 151 872 eur.

Použité zdroje:

  1. https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_casto-kladene-otazky-k-navrhovanym-zmenam-podmienok-poskytovania-uverov
  2. https://www.tatrabanka.sk/att/5394675/tb_mesacnik_feb2017.pdf

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *