Územná platnosť poistenia Práceneschopnosti v komerčných poisťovniach.

Máš v poistke poistenie PN – ky a dostal si ponuku práce v zahraničí? Nemusí ti tam tvoje poistenie platiť.

Preverili sme pre teba územné platnosti pre krytie PN – ky v poisťovniach.

 • Allianz – Slovenská poisťovňa – Slovenská republika · doklad o PN musí byť vystavený v zmysle právnych predpisov SR.
 • ČSOB poisťovňa – Slovenská republika.
 • Generali poisťovňa – Slovenská republika.
 • Kooperatíva poisťovňa – Európa
 • Metlife –
  • (do 22.09.2022)Slovenská republika(od 22.09.2022)
  • (od 22.09.2022)Poistená osoba je zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonávajúca podnikanie v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie a ktorá je zároveň nemocensky poistená v Slovenskej republike.
 • NN – Slovenská Republika a Česká Republika
 • Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne – Nie je obmedzená
 • Uniqa – Uniqat – PN a na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Nemecka, ak si v uvedenej krajine poistený uplatňuje plnenie z nemocenského poistenia z dôvodu pracovnej neschopnosti, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 • Wustenrot poisťovňa – Slovenská republika
 • UPLUS – YOUPLUS – Pracovnou neschopnosťou sa rozumie neschopnosť poisteného v dôsledku úrazu alebo choroby vykonávať zamestnanie alebo inú zárobkovú činnosť. Či je poistený práceneschopný, posudzujeme na základe rozhodnutia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveného lekárom poisteného v Slovenskej republike a Českej republike, či inde na území Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarska alebo na základe posúdenia zdravotného stavu poisteného nami povereným lekárom alebo zdravotníckym zariadením.

Územné platnosti sa môžu líšiť aj podľa daných produktov a aj od dátumu zmeny poistných podmienok poisťone. Každú zmenu práce je dôležité nahlásiť a v prípade že to poistenie nepokrýva tak dopoistiť inde. V tom Vám tiež radi poradíme. Stačí len napísať

Bc. Zdenko Bednár

Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem ľuďom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto aby sme poukazovali na dobré ale aj zlé zo sveta financií.

 

Články autora

 • Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *