Ako si vypočítate PN-ku. Zdenko Bednár

Dnes majú ľudia svoje pravidelné náklady. Vo väčšine prípadov sa náklady pohybujú na úrovni 90% z príjmov.

Tz. v priemere ak má človek 1000 Eur príjem, jeho náklady sú 900 Eur. Ako sa ale zmení príjem ak nastúpite na Práceneschopnosť a kedy máte nárok na práceneschopnosť?

christian-dubovan-Y_x747Yshlw-unsplashAko sa ráta PN-ka?

Percentuálna výška nemocenského:

 • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % DVZ alebo PDVZ,
 • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ alebo PDVZ.

Maximálne pre rok 2019 – 1 035,10 Eur.

V jednoduchosti: Váš hrubý príjem x 0,55 = priemerná mesačná PN.

Ak má zamestnanec 1000 Eur v hrubom dostava v čistom cca 764 Eur a PN bude mať cca 550 Eur na mesiac. To znamená že mu bude chýbať 214 Eur mesačne. 

Ak je živnostník s príjmom 1000 Eur a minimálnymi odvodmi dostane na PN cca 234 Eur mesačne. Tu mu bude už chýbať 766 Eur. 

Komerčné poistenie PN-ky stojí cca 3 Eurá mesačne na každých 100 Eur vyplatenej PN mesačne.  Takže za jednu kávu si môžete zabezpečiť tých 100 Eur v komerčnej poisťovni. 

 • Podmienky nároku

  Zamestnanec

  • stane sa dočasne pracovne neschopným,
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplatený za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu),
  • nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie.

  Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba:

  • stane sa dočasne pracovne neschopnou,
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • osoba má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Toto platí najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť (výnimkou je, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote). Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.
  • nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas dočasnej pracovnej neschopnosti (neznamená to, že môže osobne vykonávať zárobkovú činnosť – pozri dodržiavanie liečebného režimu v časti Ako sa správať počas PN).

  Dobrovoľne nemocensky poistená osoba:

  • stane sa dočasne pracovne neschopnou,
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote,
  • osoba má 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti (okrem aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia sa započíta akékoľvek ukončené nemocenské poistenie),
  • osoba má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. Toto platí najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť (výnimkou je, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote). Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú.

  Ochranná lehota

  Trvanie:

  • sedem dní po skončení nemocenského poistenia,
  • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
  • v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, trvá osem mesiacov.

  Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom

  • vzniklo nemocenské poistenie,
  • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

 

Zdroj: https://www.socpoist.sk/nemocenske/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *