Spotrebné úvery preveroval Erik Bango

Ľudia ma často kontaktujú s požiadavkou výberu „najlepšieho“ bezúčelového spotrebného úveru.dsc_1929 Porovnal som súčasné podmienky, ktoré sa výrazne zmenili oproti minulosti. Získané informácie som sa rozhodol využiť a napísať článok o veľmi využívanom produkte. Aby som nerobil reklamu bankám a tento článok ostal objektívny budem používať namiesto názvov bánk pomenovanie číslami. Na porovnanie použijeme výpočet pre spotrebný úver vo výške 10 000 EUR s dobou splatnosti 8 rokov. Mesačná splátka pri úroku 6,5% je 133,86 Eur.

Pri spotrebnom úvere si treba všímať nielen úrok ale aj ostatné podmienky. Napríklad Banka č. 1 ponúka bezúčelový spotrebný úver až do výšky 25 000 Eur s maximálnou dobou splatnosti 8 rokov. Úrok sa pohybuje od 6,5% bez žiadnej skrytej podmienky. To znamená, že ak banka po posúdení žiadosti zaradí klienta do najvyššej bonity dostane úrok 6,5%. Poplatok za poskytnutie úveru je 0 EUR. Klient môže kedykoľvek predčasne vyplatiť zostatok istiny úveru zadarmo. Ak sa klient rozhodne využívať aktívne aj účet tak mu banka dá zľavu 1% z výsledného úroku. To znamená, že klient môže dostať úrok 5,5%. Poteší fakt, že banka schvaľuje žiadosť aj zákazníkom, ktorý pracujú na TPP s určitou dobou 1 rok (bez skúšobnej doby).

Banke č. 2 ponúkajú spotrebný úver až do výšky 15 000 Eur s dobou splatnosti 8 rokov. Úrok sa hýbe od 6,9% bez žiadnej skrytej podmienky. Avšak poplatok za poskytnutie úveru je 500 Eur. (banka ponúka možnosť, že ak klient 18 mesiacov férovo spláca tak mu vrátia poplatok za poskytnutie úveru, avšak nemôže predčasne vyplatiť úver do tejto doby).

Banke číslo 3 je síce poplatok za poskytnutie úveru  fixovaný na sumu 50 Eur, avšak úrok 4,9% je viazaný v balíčku s poistením. To znamená, že ak klient nemá o poistenie záujem tak úrok sa bude pohybovať od 6,9% pri najvyššej bonite (klient si musí uzavrieť aj účet). V prípade, ak klient o účet nemá záujem tak sa úrok pohybuje od 8,4%.

 Banke č. 4 sa úrok pohybuje od 13,90%. Poplatok za poskytnutie úveru je 0 Eur.

Zhrnutie:

„Pri výbere spotrebného úveru si všímajte ponúkaný úrok a hlavne to či je viazaný v balíčku s poistením prípadne s účtom.  Veľký dôraz dávajte aj na poplatok za poskytnutie úveru, ktorý sa môže vyšplhať pri vyššom úvere na vysokú sumu.“

Uložiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *