Trvalé následky úrazu – dnes podceňované krytie

Trvalé následky úrazu je dnes už poradcami podceňované krytie, pretože dnes je relatívne dostupné krytie Invalidity od 40/70% kde je zahrnutá invalidita úrazom aj chorobou.

Pred 18 rokmi, keď som začínal s finančným poradenstvom bol to jeden z mála spôsobov ako zákazníka kryť na vysoké sumy za nízky peniaz. Odvtedy som to mal u klientov niekoľko krát plnené a dokonca aj vo výške cca 100 000 Eur.

Na obrázku je vidieť oceňovacia tabuľka podľa čoho vedela poisťovňa určiť mieru poškodenia pri nefunkčnosti končatiny alebo časti tela.

Vývoj toho krytia ide stále dopredu a je to dôkaz, že v časti úrazového poistenia je to jeden z nosných produktov poisťovní.

Ako sa vyvíjalo toto krytie v čase?

 • Trvalé následky úrazu bez progresie (ak bola suma 10 000 Eur, klient dostal vždy dané % podľa poškodenia)
 • Trvalé následky s progresiou (tu sa suma progresívne zvyšuje podľa závažnosti úrazu, väčšinou od 25% poškodenia ide krivka ho až do niekoľkonásobku)
  • 350% progresia (poistná suma sa zvýšila 3,5x v prípade 100% invalidity)
  • 500% progresia (poistná suma sa zvýšila 5x v prípade 100% invalidity)
  • 700% progresia (poistná suma sa zvýšila 7x v prípade 100% invalidity)
  • 1000% progresia (poistná suma sa zvýšila 10x v prípade 100% invalidity, takže pri 10 000 Eur poistnej sume je možné byť krytí až do sumy 100 000 Eur)

Progresia podľa poisťovní:

 • Allianz
Progresia v poistnom plnení700 % progresia:
0,01 % – 20,00 % % TN x poistná suma / 100
20,01 % – 40,00 % (4 x % TN – 60) x poistná suma / 100
40,01 % – 60,00 % (6 x % TN – 140) x poistná suma / 100
60,01 % – 70,00 % (8 x % TN – 260) x poistná suma / 100
70,01 % – 80,00 % (10 x % TN – 400) x poistná suma / 100
80,01 % – 90,00 % (13 x % TN – 640) x poistná suma / 100
90,01 % – 100,00 % (17 x % TN – 1000) x poistná suma / 100

ČSOB poisťovňa

Progresia v poistnom plnení750% progresia
%TN Výpočet výšky poistného plnenia pre poistnú sumu (PS)
do 20 vrátane = (%TN x PS) / 100
viac ako 20 do 40 vrátane = (%TN x 3 – 40) x PS / 100
viac ako 40 do 60 vrátane = (%TN x 7 – 200) x PS / 100
viac ako 60 do 80 vrátane = (%TN x 8 – 260) x PS / 100
viac ako 80 a menej ako 100 = (%TN x 11) – 500) x PS / 100
100 a viac = 750 x PS / 100

Generali poisťovňa

1000% progresia:(od 8.4.2022)
% poškodenia zdravia – % plnenia – plnenie pri PS 10 000 €
1 % – 1 % – 100 €
5 % – 5 % – 500 €
10 % – 10 % – 1 000 €
15 % – 20 % – 2 000 €
20 % – 30 % – 3 000 €
25 % – 50 % – 5 000 €
30 % – 70 % – 7 000 €
35 % – 90 % – 9 000 €
40 % – 110 % – 11 000 €
45 % – 160 % – 16 000 €
50 % – 210 % – 21 000 €
55 % – 260 % – 26 000 €
60 % – 310 % – 31 000 €
65 % – 360 % – 36 000 €
70 % – 410 % – 41 000 €
75 % – 560 % – 56 000 €
80 % – 640 % – 64 000 €
85 % – 730 % – 73 000 €
90 % – 820 % – 82 000 €
95 % – 910 %- 91 000 €
100 % – 1 000 % – 100 000 

Kooperatíva

Progresia v poistnom plnení350% progresia:
0% – 25 % bez progresie
26% – 50 % 3 x PP – 50%
51% – 100 % 5 x PP – 150%

500% progresia:
0% – 25 % bez progresie
26% – 50 % 5 x PP – 100%
51% – 100 % 7 x PP – 200%

Metlife

Progresia v poistnom plnení500% progresia: (Pripoistenie sa už nedá dojednať)
0% -20% % PP
21% – 40% 3 x PP – 40%
41% – 60% 5 x PP – 120%
61% – 80% 7 x PP – 240%
81% – 100% 9 x PP – 400%
1000% progresia:(do 31.12.2019)
0% – 20% % PP
21% – 40% 4 x PP- 60%
41% – 60% 10 x PP – 300%
61% – 80% 15 x PP – 600%
81% – 100% 30 x PP – 1000%

NN poisťovňa

Progresia v poistnom plnení800% progresia
Progresia už od 21% tabuľka sa nachádza vo VPP na strane 37

Uniqa

Progresia v poistnom plnení400 % progresia:
1 – 25 % 1 x SP
26 – 50 % 3 x SP – 50
51 – 75 % 5 x SP – 150
76 – 100 % 7 x SP – 300
500 % progresia:
Každé percento je špecifikované v poistných podmienkach produktu : Článok 3.5. Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením do 500 % poistnej sumy od 1 % telesného poškodenia
700 % progresia:
1 – 25 % 1 x SP
26 – 50 % 3 x SP – 50
51 – 75 % 5 x SP – 150
76 – 100 % 19 x SP – 1 200

Wustenrot

Progresia v poistnom plnení400% progresia:
0 – 35 % = rozsah trvalých následkov x poistná suma
36 – 50 % = (2 x rozsah trvalých následkov) x poistná suma
51 – 100 % = 4 x rozsah trvalých následkov) x poistná suma

Uplus

Progresia v poistnom plnení600 % progresia:
Každé percento je špecifikované v poistných podmienkach produktu : Poistné podmienky tarify T2K
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 600 % poistnej sumy > Bod. č. 8. > Tabuľka progresívneho plnenia > Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 600 %

800 % progresia:
Každé percento je špecifikované v poistných podmienkach produktu : Poistné podmienky tarify T3K
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do 800 % poistnej sumy > Bod. č. 8. > Tabuľka progresívneho plnenia > Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 800 %

Prečo o tomto podceňovanom poistení píšeme? Dôvodov je viac. Cena za 30 000 Eur poistné krytie s 1000% progresiou začína na 9,79 Eur mesačne. Tz. za skoro 10 Eur mesačne môžete mať krytie až do 300 000 Eur. Cena je rovnaká pre mladého či starého.  Úraz, nehoda číha na každom kroku, aj také státie pri semafore je dnes už nebezpečný šport.  Prezri si preto poistnú zmluvu či poistné krytia zodpovedanú dnešnému štandardu života.  Ak s tým chceš poradiť napíš nám

Bc. Zdenko Bednár

Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu, ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto, aby sme poukazovali na dobré, ale aj zlé zo sveta financií.

 

Články autora

 • Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *