Zdenko Bednár zisťuje ako si znížiť základ dane v poslednom dni v roku 2016.

Kto nerád platí dane, tu je jedna možnosť ako si znížiť základ dane. Počuli ste už o dobrovoľných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)? 13062785_10205839435292240_749218676_o

“Nezdaniteľná časť základu dane – suma zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Túto nezdaniteľnú časť si môže daňovník v roku 2016 odpočítať od základu dane vypočítaného v rokoch 2013 – 2016, a to

  • u aktívnych príjmov
  • najviac však vo výške 2% z 60 násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2014 – t.j. 1 029,60  eur za rok 2016
  • v podanom daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti u zamestnávateľa.

Pozn.: Maximálna hranica pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti pre rok 2015 bola vo výške 988,80 eur (vychádzajúc z priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2013, ktorá bola vyhlásená Štatistickým úradom v roku 2014 v sume 824 eur).

Do sumy preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na SDS na účely uplatnenia NČZD daňovník započíta preukázateľne zaplatené príspevky v príslušnom zdaňovacom období, t. j. od 1. januára do 31. decembra, bez ohľadu na to, či sa k tomuto zdaňovaciemu obdobiu aj viažu.”

Takže ak chcete ušetriť cca 205 Eur na daniach tak myslite aj na svoju budúcnosť.

Uložiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *