Ako požiadať o dotáciu na zvýšenú splátku hypotéky?

Pomoc sa rozširuje aj o refinančné úvery a môže o podporu požiadať širší okruh ľudí. Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba (ďalej aj „oprávnená osoba“), ktorá:  

  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník),
  • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. 

Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti.

Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanoví výšku príspevku 0 %, výplata príspevku sa v tomto  rozpočtovom roku zastaví.

Žiadosť ako aj ďalšie podrobne informácie nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spolu s hypotékou nezabudnite, že ušetriť sa dá na poistení nehnuteľnosti a poistení schopnosti splácať úver. Poistné produkty sa stále vyvíjajú a konkurenčný boj stále znižuje ceny. Využite náš porovnávač a prepočítajte si Vaše poistenie. Pri poistení schopnosti splácať vstupuje do porovnania veľa faktorov , preto je potrebná online alebo osobná konzultácia.

Bc. Zdenko Bednár

Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem ľuďom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto aby sme poukazovali na dobré ale aj zlé zo sveta financií.

Články autora

  • Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas a nechceš byť zväzovaný pravidlami veľkých spoločností si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *