Návyky Bohatých/Chudobných: Návyk č. 2. Definuj si svoje sny/ciele a zameraj sa na ne každý deň.

Váš život je do veľkej miery stavebný projekt. Je to naozaj jednoduchý proces pozostávajúci z dvoch krokov:

 1. Vypracujte plány svojho ideálneho života
 2. Zostavte si svoj život

Súčasti vášho životného plánu sú všetky veci, ktoré tvoria dokonalý život: práca, ktorú chcete mať, čo by ste radi by ste sa radi živili, miesto, kde by ste chceli žiť, životný partner, ktorého by ste s ktorým by ste chceli zdieľať svoj život, miesta, na ktoré by ste chceli cestovať bohatstvo, ktoré by ste chceli nahromadiť, atď.

Svoj ideálny život začnete budovať tak, že definovaním všetkých svojich snov, ktoré sa po spojení stanú plánom vášho života. Vaše ciele sú vaším stavebným tímom. Musíte si definovať všetky ciele, vďaka ktorým sa všetky vaše sny stanú skutočnosťou. Vy navrhujete svoje ciele okolo každého sna. Jeden sen by si mohol vyžadovať dosiahnutie jedného, piatich alebo desiatich cieľov. K realizácii každého sna dôjde, keď dosiahnete sériu cieľov, ktoré sú potrebné na to, aby sa každý konkrétny sen realizovať.

Stanovenie snov je základom pre proces stanovovania cieľov.

 1. Prvý krok – Položte si otázku, aký chcete mať ideálny život o 10, 15 alebo 20 rokov. Potom si napíšte každý detail
  svojho ideálneho budúceho života. Buďte veľmi konkrétni v detailoch: napr. Príjem, ktorý zarábate, dom, v ktorom bývate, loď, ktorú vlastníte, auto, na ktorom jazdíte, peniaze, ktoré ste nazhromaždili, atď.
 2. Druhý krok – Na základe tohto podrobného opisu vášho ideálneho budúceho života, vytvorte bodový zoznam jednotlivých detailov ktoré predstavujú váš ideálny život. Išlo by o tieto príjmy v ktorom budete zarábať, dom, v ktorom budete bývať, loď, ktorú budete vlastniť atď.
  Tieto detaily predstavujú každý z vašich snov. To si vyžaduje realizáciu mnohých snov, aby sa vytvoril život vašich snov. Každý sen je ako priečka na rebríku.

Aby ste mohli postaviť ciele okolo každého snov si musíte položiť dve otázky:

 1. Čo by som musel urobiť a aké činnosti by som musel vykonávať, aby sa každý sen stal skutočnosťou?
 2. Dokážem tieto činnosti vykonávať?
  Ak je odpoveď na druhú otázku kladná, potom tieto činnosti predstavujú vaše ciele. Cieľ nie je nejaká mystická vec. Nie je to nejaký široký cieľ. Sny sú široké ciele a veľmi sa líšia od cieľa. Cieľ je cieľom len vtedy, keď zahŕňa fyzickú činnosť a máte vedomosti a zručnosti na vykonávanie tejto činnosti. Ak nemáte vedomosti a zručnosti na vykonávanie tejto činnosti, cieľ nedosiahnete. To je potom dôvod číslo jeden, prečo sa mnohým nedarí dosiahnuť svoj cieľov v živote. Chýbajú im vedomosti alebo zručnosti na to, aby podnikli činnosť, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa.
  • Ciele = činnosť. Sny = široké ciele, napríklad zarobiť 100 000 Eur ročne, alebo kúpa domu, alebo nahromadenie 50 000 Eur. To všetko sú sny. Ciele sú akčné kroky, ktoré musíte podniknúť v aby ste si splnili každý sen. Ako príklad uveďme, že vaším snom je nahromadiť 50 000 Eur. Aký cieľ alebo ciele sa teraz skrývajú za vaším snom? Váš cieľ môže byť ušetriť 1 000 Eur mesačne počas 50 mesiacov. Tento sen o 50 000 Eurách môže vyžadovať aj ďalší cieľ:
   • znížim svoje výdavky o 1 000 Eur mesačne, aby som mohol ušetriť týchto 1 000 Eur mesačne.
   • alebo získať zručnosti ktoré vám 1000 Eur mesačne zabezpečia (napr. druhá práca)
  • Keď pochopíte, čo je cieľ, môžete ho dosiahnuť na 100 všetkých svojich cieľov. Väčšina ľudí si, bohužiaľ, mýli sen je cieľ, a preto väčšina z nich pri dosahovaní svojich cieľov zlyháva.

Zhrňme si tento proces:

 1. Nakreslite si slovami obraz svojho ideálneho života.
 2. Definujte každý sen, ktorý sa musí uskutočniť, aby ste mali váš ideálny budúci život.
 3. Stanovte si konkrétne ciele okolo každého zo svojich snov.
 4. Podniknite kroky. Usilujte sa o každý z konkrétnych cieľov, ktoré umožnia splniť každý sen.
  Tento postup potom opakujte pri každom sne. Keď si splníte každý zo svojich snov, váš ideálny budúci život sa stane skutočným.

Osvojte si tieto kroky:

 • Denné ciele/denný zoznam úloh/denné akčné úlohy.
 • Mesačné ciele nie sú v skutočnosti ničím iným ako tabuľkou výsledkov. Hovorí vám či vaše denné ciele fungujú alebo nie. Váš mesačný cieľ by malo byť ušetrenie 1 000 Eur do konca mesiaca. Podarilo sa to? Nie? No prečo nie? Je čas na zmenu. Možno potrebujete obmedziť viac obmedziť svoje výdavky? Možno potrebujete pracovať viac hodín, aby ste získať vyšší príjem? Vaše mesačné ciele priamo súvisia s dosiahnutím vašich denných cieľov.
 • Ročné ciele – Rovnaký princíp a logika, ktoré platia pre mesačné ciele. Vaše aktuálne ročné ciele nie sú ničím iným ako zrkadlom, ktoré odráža skutočnosť, že denné činnosti, ktoré vykonávate, fungujú alebo nie.

Definovanie Vášho ideálneho života, cieľov ktoré k nemu vedú a vytvorenie dennej rutiny s mesačnou kontrolou. Majte svoje sny a ciele stále pred očami aby ste mali silu na nich pracovať.

Bc. Zdenko Bednár

Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu, ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto, aby sme poukazovali na dobré, ale aj zlé zo sveta financií.

 

Články autora

 • Ak uvažujete získať ďalšiu zručnosť a akou je práca v oblasti financií a realít, máte v sebe správny morálny kompas napíšte a zistite možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *