3. pilier/daňová úľava do výšky 180Eur ročne a jeho dávkový plán.

Do tretieho piliera odporúčame posielať 15 Eur mesačne/180 eur ročne a následne si môže uplatniť maximálny daňový bonus 34,20 Eur.

Z dlhodobého hľadiska to má svoj význam aj keď je pre niekoho táto suma zanedbateľná.

Spýtajte sa samy seba či by ste odmietli zvýšenie výplaty o cca 35 Eur. Daňový bonus je možné uplatniť na zmluvy založené po 31.12.2013.

Doplnkové dôchodkové sporenie – nároky na jednotlivé dávky
Zákon o DDS (od 1.1.2014)Doplnkový starobný dôchodok
nárok: dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový vek) alebo nárok na starobný alebo predčasný starobný dôchodok priznaný Sociálnou poisťovňou
spôsob výplaty: doživotne (nevieme vyplácať); dočasne min. 5 rokov; jednorazové vyrovnanie (JV) vo výške:25% hodnoty zostatku na účte v prípade dočasnej výplaty
jednorazovo – ak je stav na účte nižší ako 2-násobok priemernej nominálnej mzdy
Doplnkový invalidný dôchodok
nárok: invalidný dôchodok tu neexistuje – pozri JV Spoločnosť podľa zákona č. 650/2004 Z.z. takýto druh dávky neposkytuje!V prípade invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, ktorá nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy (nemusí byť priznaný invalidný dôchodok) – môže požiadať o jednorazové vyrovnanie.
Doplnkový výsluhový dôchodok
nárok: vek 55 rokov a min. 10 rokov sporenia počas výkonu prác v kategórii 3 alebo 4, tanečný umelec, hráč na dychový nástroj
spôsob výplaty: doživotne (neposkytujeme); dočasne (aspoň na dobu 5 rokov); jednorazovo (ak je zostatok na účte menší ako 2-násobok priemernej nominálnej mzdy)Pozostalostný dôchodok po účastníkovi
Spoločnosť podľa zákona č. 650/2004 Z.z. takýto druh dávky neposkytuje! V prípade smrti účastníka, resp. poberateľa dávky, môže oprávnená osoba/dedič, ak je určená  v účastníckej zmluve, požiadať o jednorazové vyrovnanie.
Pozostalostný dôchodok po príjemcovi dávky
nárok: pozostalí – pozri jednorazové vyrovnanie Spoločnosť podľa zákona č. 650/2004 Z.z. takýto druh dávky neposkytuje! V prípade smrti účastníka, resp. poberateľa dávky, môže oprávnená osoba/dedič, ak je určená  v účastníckej zmluve, požiadať o jednorazové vyrovnanie.
Jednorazové vyrovnanie
nárok: JV pre účastníka – v prípade invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% alebo ak účastník spĺňa podmienky vyplácania DSD a oň požiada (25% hodnoty zostatku na účte; viď DSD);JV pre pozostalú osobu – v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku
Predčasný výber
nárok: účastník, kt. nesplnil podmienky pre vyplácanie DSD alebo DVD, možnosť výberu najskôr po 10 rokoch od podpisu zmluvy a v 10-ročných intervaloch. Doba sa počíta od podpisu zmluvy, nie dodatku.spôsob výplaty: jednorazovovýška dávky: max. 100% príspevkov účastníka vrátane zhodnoteniaUvedené skrátené informácie slúžia k rýchlej orientácii sa v nárokoch na dávky podľa zákona. Podrobný popis jednotlivých DP, ako aj nárokov na dávky nájdete na webovom sídle  Zakon_650-2004_o_dps.pdf .

V prípade že máte zmluvu uzavretú pred rokom 2014, je dobé si uzatvoriť novú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení aby ste si mohli uplatniť túto daňovú úľavu.

Bc. Zdenko Bednár

Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu, ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto, aby sme poukazovali na dobré, ale aj zlé zo sveta financií.

 

Články autora

  • Ak uvažujete získať ďalšiu zručnosť a akou je práca v oblasti financií a realít, máte v sebe správny morálny kompas napíšte a zistite možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *