Niečo o 2. pilieri zakiaľ nám ho kompetentný neznárodnia.

Starobné dôchodkové sporenie nás sprevádza už od roku 2005, tvorí spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) základný systém dôchodkového zabezpečenia a spoločne majú zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a príjem pozostalým v prípade jeho úmrtia .

Pre fyzické osoby mladšie ako 40 rokov, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. začnú pracovať), sa zavádza automatická účasť v II. pilieri 

Dedenie úspor, resp. vyplatenie zostatku nasporenej sumy oprávnenej osobe po zosnulom sporiteľovi, bude možné počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne, t. j. aj počas poberania programového výberu.

2. pilier v číslach – Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2022

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov Podiel v %
do 25 140 750 8 %
od 26 do 35 431 146 25 %
od 36 do 45 566 052 33 %
od 46 do 55 437 792 25 %
od 56 160 638 9 %
Spolu 1 736 378 100%

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 3.11.2023 13 295 979 148,18 €. 

Zhodnotenie v 2. piliery: 

Garantované dôchodkové fondy – za 10 rokov p.a.  – od 0,085% –  0,927%. 

Negarantované dôchodkové fondy – za 10 rokov p.a. – od 3,197% – 8,915%. 

Založiť si 2. pilier prvou vecou pre každého ekonomicky aktívneho človeka. Tie peniaze ktoré sa tam uložia sú dedičné a ak budeš mať v budúcnosti rodinu alebo ju už máš môže to zabezpečiť tvoju rodinu ak sa tebe niečo stane. Na druhej strane je lepšie mať “vrabca v hrsti ako holuba na streche”, vždy budú peniaze ktoré budú na tvojom účte s tvojim menom viac ako sľuby politikov o zvyšovaní dôchodkov. Ak už máš 2. pilier, prever si či ho máš správne nadstavený – či je vo fonde kde ti vie zarobiť najviac. 

Bc. Zdenko Bednár

Absolvent v odbore Aplikovaná matematika. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným cieľom u zákazníkov je tvorba kapitálu ktorý im postupne nahradí ich príjem z práce.

Články autora

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *