Peňažné dávky pre rodiča 2024. Tehotenské a tehotenské štipendium.

Príchod nového potomka je spojený s veľa premennými. Pozrieme sa postupne na peňažné dávky pre rodičov za rok 2024.

Sociálna poisťovňa, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľ (resp. daňovým úrad) sú zodpovedný za vyplácanie dávok a ich výšku každoročne ovplyvňuje zmena výšky životného minima alebo dosahovaný príjem rodiča.

Tehotenské vypláca sociálna poisťovňa a tu sú podmienky:

  • Byť aktívne nemocensky poistená.
  • Nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
  • nemať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, presahujúce sumu 5 € (platí iba v prípade SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby).
  • Výška materského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu.
Rok 2024DVZmax2024*Dávka v mesiaci, ktorý má 30 dníDávka v mesiaci, ktorý má 31 dní
Minimálna výška tehotenského85,7425 €257,30 €
(10 % x 85,7425 € x 30 dní)
265,90 €
(10 % x 85,7425 € x 31 dní)
Maximálna výška tehotenského385,90 €
(15 % x 85,7425 € x 30 dní)
398,80 €
(15 % x 85,7425 € x 30 dní)
Všetky bližšie informácie nájdete aj na stránke Sociálnej poisťovne.

Tehotenské štipendium môže byť priznané tehotnej študentke verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorá študuje v dennej a externej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy), v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo) a v študijnom programe tretieho stupňa. 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Všetky potrebné informácie získate na stránkach Ministerstva školstva.

Aj príchod nového potomka je dobré plánovať. Postupne si pozrieme dávky na ktoré majú rodičia nárok. Ak ťa zaujíma ako sa plánuje príchod potomka z oblasti finančného trhu radi poradíme. Stačí len napísať

Bc. Zdenko Bednár

Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem ľuďom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto aby sme poukazovali na dobré ale aj zlé zo sveta financií.

 

Články autora

  • Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *