Základné balíky ročného cestovného poistenia. Peter Marek.

Aké poistné krytia dostanete v základných balíkoch ročného cestovného poistenia? 4vr9a_sdj78-jeff-sheldonPorovnali sme tieto tri poisťovne.

Rozsah poistenia

GENERALI Klasic 

        21 EUR

UNIQA Basic

  19.90 EUR

MET LIFE Silver

21EUR

Poistenie liečebných nákladov maximálna poistná suma pre všetky poistné plnenia 200 000 EUR 230 000 EUR 100 000 EUR
ambulantné ošetrenie, predpísané lieky,hospitalizácia 100,00% 100,00% 100,00%
repatriácia telesných pozostatkov áno áno 7000 EUR
ambulantné ošetrenie zubov 150 EUR / zub max. 300 EUR áno 100 EUR / zub  max. 300 EUR
doprava neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska 1 700 EUR 1 700 EUR  
návrat jednej spolupoistenej osoby 100,00% 100,00%  
doprava a ubytovanie príbuzného / opatrovníka 1 400 EUR    
denne nemocničné dávky 17 EUR / deň 18 EUR / deň  
liečebné náklady v dôsledku terorizmu   30 000 EUR  
smrť následkom úrazu     3 500 EUR
trvalá invalidita     7 000 EUR
Zodpovednosť za škodu strata / poškodenie cudzieho majetku     30 000 EUR
zranenie inej osoby s následkom smrti     100 000 EUR
Právna pomoc pomoc pri zadržaní políciou / advokát / kaucia   max. 2 000 EUR  
Asistenčné služby nepretržitá pomoc v naliehavých situáciach áno áno áno

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *